articles @ leidse-regio.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

WMO

Calamiteiten

Heroriëntatie Wmo per 1-1-23

De gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) werken al jaren intensief samen op het terrein van de Wmo en de voorgaande wetten, zoals de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Die samenwerking bestaat uit gezamenlijke inkoop en contractmanagement van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Daarnaast is er sprake van afstemming van beleid, verordening/beleidsregels en de uitvoeringspraktijk. Op het gebied van welzijn/de sociale basis en de toegang maken Leidse regio keuzes naar de lokale situatie.

Sinds de decentralisatie in 2015 wordt ook individuele begeleiding (BGI), groepsbegeleiding/dagbesteding (BGG) en kortdurend verblijf (KV) gezamenlijk ingekocht.

In het najaar van 2019 is gestart met het project heroriëntatie Wmo Leidse regio, omdat:

  • De centrum-gemeentetaken Beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden per 1-1-2023 (streefdatum) gedecentraliseerd naar individuele gemeenten, waarbij in de regio Holland Rijnland is afgesproken dit in sub regionaal verband te gaan organiseren en inkopen;
  • De gemeente Voorschoten heeft besloten haar samenwerking met de Leidse regio op het vlak van het sociaal domein, en daarmee de Wmo, weer op te pakken;
  • Er sprake is van een groeiend financieel tekort op de Wmo in de afzonderlijke gemeenten;
  • De gewenste veranderingen, zoals beschreven bij de start in 2015, (nog) niet zijn bereikt.

De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van het analyseren van de huidige situatie (inhoudelijk, financieel, landschap van aanbieders etc.), het noemen van de uitgangspunten en veranderopgaven voor de komende jaren en de oriëntatie op verschillende scenario’s voor een inkoopstrategie, die passen bij hoe we als Leidse regio onze opdrachtgevende rol zien, hoe wij de toegang tot maatwerkvoorzieningen willen regelen en welke taak deze heeft, de uitgangspunten en de veranderopgaven.

Contact

Ben je een aanbieder van zorg in de Leidse regio en heb je vragen over de heroriëntatie Wmo? Mail dan naar aanbestedingen@leidse-regio.nl.

TenderNed

Hierbij de link naar de aankondiging op TenderNed https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207292.

Op deze pagina zullen alle relevante documenten worden gepubliceerd.

Relevante documenten Heroriëntatie Wmo per 1-1-2023

Bestuurlijk contracteren

Bestuurlijk contracteren gaat uit van wederzijdse afhankelijkheid tussen de overheid en aanbieders. Dit betekent dat beide partijen elkaar nodig hebben om hun doelstellingen te kunnen realiseren.

Bestuurlijk contracteren resulteert in de volgende overeenkomsten:

  • Ontwikkelovereenkomst: dit is een relationeel contract, dat gaat over het proces.
  • Resultaatsovereenkomst: dit is een inhoudelijk contract voor de levering van diensten.

Gezien de heroriëntatie (zoals hierboven beschreven) zullen in 2022 in beginsel geen nieuwe aanbieders worden toegelaten tot de overeenkomsten die vallen onder Bestuurlijk contracteren. Gemeenten kunnen hierop een uitzondering maken voor aanbieders die kunnen aantonen een aanbod te hebben welke voorziet in een leemte in de Leidse Regio. Aanbieder dient van toegevoegde waarde te zijn en een aanvulling te zijn op het huidige aanbod.

Algemene informatie

Overeenkomsten

Formulieren en formats